Algemeen – Geschiedenis

Algemeen

Actief is ontstaan tijdens een voorlichtingsavond over het doel en streven van de Nederlandse Arbeiders Sportbond (NASB), een overkoepelende organisatie van vakbonden. De vergadering vond plaats op 19 september 1929 in het gebouw van de volksbond aan de polstraat. Op deze avond werd de afdeling Deventer van de NASB...
Lees meer

Gymnastiek

Afdeling Gymnastiek is opgericht in september 1929 met een aantal groepen jeugd en volwassenen. Onze doelstelling was niet alleen het geven van lichamelijke oefeningen, maar ook het kweken van een vriendschappelijke band tussen leden onderling. Onze afdeling is aangesloten bij de Koninklijke Nederandse Gymnastiek Unie (KNGU). lidmaatschap kost uiteraard geld, in 1951...
Lees meer

Trimploeg

Op 23 februari 1975 besloot het toen zittende bestuur tot de oprichting van een trimploeg met ongeveer 10 dames en heren. Onder leiding van de heer Fluit trokken ze er om 9.00 naar buiten. Eerst hardlopen afgewisseld met rek- en strekoefeningen gevolgd met een balspel...
Lees meer

Drum- en Showfanfare

n 1930 werd de basis gelegd voor deze afdeling met de aanschaf van 4 trommels enkele pijpers. Op 1 augustus werd het trommel-, bazuin- en pijperscorps, zoals het toen genoemd werd, een officeel deel van de vereniging. Tijdens de tweede wereldoorlog werd ook dit deel stilgelegd en werden alle instrumenten goed verstopt. Het eerste optreden na de oorlog was op 16 augustus...
Lees meer

Toneel

Naast de lichamelijke ontspanning heeft de vereniging ook altijd voorop gestaan bij de geestelijke ontwikkeling en ontspanning van haar leden. Vooral in de jaren 40 maakte de toneel- en cabaretgroep furore. Talloos waren...
Lees meer

Majorette

n de jaren na 2000 kwam een andere majorette vereniging in zwaar weer door een terugloop in leden. De majorette groep 'Show en Vriendschap' werd omstreeks 2000 gefusseerd met de majorette van de Drum- en Showfanfare Actief, onderdeel van de Deventer Sport Vereniging Actief. Sinds ...
Lees meer