Geschiedenis – Algemeen

Voor de 2e wereld oorlog

Actief is ontstaan tijdens een voorlichtingsavond over het doel en streven van de Nederlandse Arbeiders Sportbond (NASB), een overkoepelende organisatie van vakbonden. De vergadering vond plaats op 19 september 1929 in het gebouw van de volksbond aan de polstraat. Op deze avond werd de afdeling Deventer van de NASB Actief is ontstaan tijdens een voorlichtingsavond over het doel en streven van de Nederlandse Arbeiders Sportbond (NASB), een overkoepelende organisatie van vakbonden. De vergadering vond plaats op 19 september 1929 in het gebouw van de volksbond aan de polstraat. Op deze avond werd de afdeling Deventer van de NASB een feit. De heer Koopman werd tot voorzitter benoemd maar nam na een jaar afscheid om voorzitter te worden van Go ahead. De voorzittershamer bleek wel een voorwerp te zijn wat snel wisselde, gezien in korte tijd de heren Timmerman, Hamersma, Klerck sr, Baars en Groenstede met de taak doende zijn geweest. Bekende bestuurders in deze tijd waren onder andere, de heren Brinks(penningmeester), Kedde en Blom (beide jeugdwerk), Hendriks en Ast (secretaris) en Jansen (worstelen). De heer Wiltink mag niet ontbreken want hij is begonnen als contributieloper, penningmeester en tot de oorlog tweede secretaris.De laatste secretaris was de heer Wibbelink, die zijn functie beeindigde met het vernietigen van het gehele verenigingsadministratie, om te voorkomen dat deze in Duitse handen zou belanden.

Tijdens de 2e wereld oorlog

Tijdens de oorlog is er besloten om alle activiteiten te beeindigen en hebben de bestuurders de functie neergelegd. De heer Toet, leraar aan de b.l.o. met bevoegheid tot geven van sportlessen, besloot op eigen initiatief de gymlessen voort te zetten. In 1942 werden tevens de handbalactiviteiten weer opgepakt en er kwam weer een bestuur.

Na de 2e wereld oorlog

Nadat 10 april Deventer bevrijd is en de rest van Nederland op 5 mei volgt er op 19 mei 1945 de vergadering om de vereniging te laten voortbestaan als Actief. De lessen die de heer Toet ontplooid heeft worden ook bij de vereniging ondergebracht. Er is gekozen voor een vereniging op algemene grondslag en in 1946 werden op de jaarvergadering de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld. De vereniging heeft net als voor de oorlog weer commissies die onder het algemeen bestuur opereren. In 1955 is er gekozen voor een ander bestuurlijk stelsel, welke nog steeds onveranderd gehanteerd wordt. De geschiedenis leert ons dat er zich een heleboel mensen verdienstelijk hebben gemaakt waarbij alleen al voor het algemeen bestuur 100 personen op te noemen zijn die zich voor het wel en wee van de vereniging hebben ingezet. Het besturen van een vereniging is geen kleinigheid, dat is de afgelopen jaren gebleken.