Geschiedenis – Drum- en Showfanfare

1930 - 1950


In 1930 werd de basis gelegd voor deze afdeling met de aanschaf van 4 trommels enkele pijpers. Op 1 augustus werd het trommel-, bazuin- en pijperscorps, zoals het toen genoemd werd, een officeel deel van de vereniging. Tijdens de tweede wereldoorlog werd ook dit deel stilgelegd en werden alle instrumenten goed verstopt. Het eerste optreden na de oorlog was op 16 augustus 1945, de bevrijdingsoptocht. Het vinden van een oefenlokatie was een groot probleem, eerst werden er op het tuindorp zogenaamde lighallen gehuurd, maar dor de slechte opkomst werd dit spoedig opgezegd. De heer Laros sr. stelde toen zijn werkplaats gratis ter beschikking. Na jaren gebruik gemaakt te hebben van de ruimte konden wij beschikken over clubhuizen aan de pontsteeg en polstraat. Na bekend worden van dat de clubhuizen gesloopt gingen worden trokken ze verder naar wijk 16 dat werd verlaten toen ons clubhuis gereed was. Na de oorlog hadden Jo van den Beld en Henk van Essen de technische leiding. Laatstgenoemde werd in 1950 opgevolgd door Aleida Kiffen, terwijl Dorus Savelkoel de gehele muziekale leiding op zich nam. Dat hield in, muzieknoten studeren en dat was voor velen een hele opgave.

1950 - 2000


Met de komst van Savelkoel werd er ook weer begonnen met de pijpersgroep, die op 1 mei 1952 voor het eerst in het openbaar optrad. In 1954 kwam de heer van Duren de technische leiding versterken en trad tevens op als tamboer maitre. Een traditionele bezigheid was de medewerking aan het Deventer st.Nicolaasfeest. Al vanaf 1939 hebben zij elk st.Nicolaasfeest luister bijgezet. 23 Mei 1954 nam de drumband voor het eerst in haar bestaan deel aan een concours in Ochtrup, Duitsland. Hier werden een eerste en tweede prijs gewonnen. De tweede maal in Borghorst, Duitsland een ereprijs voor de correcte houding, Ap Groenenberg maakte daar historie door zo fanatiek te spelen, dat hij de grote trom aan flarden sloeg. Op 14 en 15 augustus 1954, tijdens het jubileum jaar (25) werd er een internationaal drumbandconcours georganiseerd wat letterlijk en figuurlijk een daverend feest werd met een taptoe en spetterend vuurwerk. De muziekafdeling bleef groeien en kregen in 1954 de eer om overal in stad de 50.000ste inwoner aan te kondigen.

In 1955 werd de jeugdband opgericht die eerst aarzelend maar toch spoedig uitgroeiden tot een echte drumband. Daarnaast werd de drumband nog uitgebreid met vaandeliers, die in 1962 de vendels op het stadhuis kregen aangeboden en al een jaar later met de drumband konden optreden.

Sinds 1977 beschikte de jeugdband over een groep dames, de minirettes genoemd, die op 7 april 1979 hun eerste optreden verzorgden. Vanaf dit moment zijn er tal van nationale en internationale festivals en concoursen aangedaan, waar meermalen op eredivisie niveau de eerste prijs is binnen gehaald.

2000 - heden


Vanaf het jaar 2000 zijn er door de terugloop van leden en de "vergrijzing" binnen de afdeling steeds minder grote optredens, concoursen en festivals aangedaan. Maar daarnaast is er juist een groei geweest binnen de kleinere optredens op bijvoorbeeld kerstmarkten en het Deventer Dickens Festijn.

Naast dat tegenwoordig jaarlijks het dickens festijn en de kerstmarkt in Colmschate een terugkomend evenement zijn, heeft de afdeling in zowel muzikaal opzicht als verschijning een verandering door gemaakt. Zo is tijdens het Eindejaarsconcert van 2011 het nieuwe en huidige uniform gepresenteerd aan het publiek. Ook kwam de intocht van st. Nicolaas weer terug op het jaarlijkse programma.

Sinds eind 2016 is er begonnen aan het volledig veranderen van het repertoire, dat in plaats van vooral op de oude marsen vanaf dat moment steeds meer gericht werd op populaire nummers en pop muziek.