Geschiedenis – Toneel

Het begin


Naast de lichamelijke ontspanning heeft de vereniging ook altijd voorop gestaan bij de geestelijke ontwikkeling en ontspanning van haar leden. Vooral in de jaren 40 maakte de toneel- en cabaretgroep furore. Talloos waren de optredens, waarmee voor een welkome aanvulling op de berooide kas werd gezorgd. Bekende stukken waren uit die jaren: Onder een dak, dolle hans, de distel gebroeders kalkoen......

1949 - 2000


Begin 1949 kwam een einde aan het toneelspelen. Eind 1952 werd er weer een poging gedaan nieuw leven in te blazen. Dat resulteerde in een jeugdcabaret uitvoering in 1953. in maart 1954 werd het toneelstuk deining om de dorpsdokter opgevoerd in kader van het openluchttheater en kwam wederom het einde van het toneel. Tot het 50-jarig jubileum in zicht kwam, er werden plannen gesmeed om de feestavond te vullen met een toneelstuk die na een oproep in de bazuin ongeveer 12 mensen opleverden Henk ter Haar zou de leiding in handen nemen om het toneelstuk de kinderen van edguard handen en voeten te geven. Een vol jaar hadden ze nodig was immers niemand had ervaring. Tot tien keer toe moesten ze een stuk herhalen tot de regisseur tevreden was met als resultaat een mooi stuk die avond. Direct daarna kwam men met het plan door te gaan met de toneelgroep. Per jaar brachten ze 2 optredens op de planken. Er is ondertussen ook een jeugdgroep opgericht van 10- 16 jarigen die eveneens met passie hun optreden brengen.

2000 - heden


Ook de afdeling toneel heeft te maken met de terug loop van leden en daardoor ook de "vergrijzing" dat toe slaat binnen de afdeling. Sinds 2000 is het leden aantal zo terug gelopen dat in de afgelopen jaren, 2015 en 2016 de uitvoeringen wegens onderbezetting niet door zijn gegaan.